Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

adductie

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Adductie
De term adductie is één van de termen die binnen de functionele anatomie gebruikt wordt om een beweging in een gewricht te beschrijven. Deze termen zijn, als onderdeel van de zogenaamde descriptieve termen, onderdeel van de internationaal aanvaarde nomenclatuur van de anatomie. Men spreekt van adductie wanneer er vanuit de neutrale uitgangshouding (de standaard anatomische houding) een beweging wordt uitgevoerd waarbij een ledemaat in het frontale vlak (dus zijwaarts) naar het lichaam toe wordt bewogen.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Kanker woorden en begrippenlijst

Download this dictionary
adductie
naar elkaar toe bewegen


| adductie in Portuguese