Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

administroj

Albanian - English

Download this dictionary
administroj
administer, administrate, manage, run

Esperanto-English Dictionary

Download this dictionary
administro
n. administration, management

Fjalor Shqip _Italisht

Download this dictionary
administroj
amministrare, gestire, maneggiare

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
administer
[ëd'ministë:] vt 1. drejtoj; administroj. 2. jap, lëshoj (vendime, barna); administer punishment jap denim. 3. kontribuoj, ndihmoj.


@ Albanian - English

Download this dictionary
administroj
administer


| administroj in Albanian