Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ado

Babylon English-Danish

Download this dictionary
ADO (ActiveX Data Object)
ADO; (computer) microsoft kontaktflade der giver en hurtig og universal metode tilgang til foreskellige database typer
 
ado
n. postyr, ståhej

JM Danish Encyclopedia

Download this dictionary
ADO
ActiveX Database Objects. ADO er Microsofts COM baserede database teknologi, der definerer en standard for universiel adgang til strukturede data, herunder SQL databaser, komma- separerede filer, tekstfiler, regneark et cetera. ADO er et, tiltrængt, forsøg på at samle tidligere teknologier som DAO, RDO, ODBC og OLEDB.

English-Danish Online Dictionaries

Download this dictionary
ado
larm


| ado in English | ado in French | ado in Italian | ado in Spanish | ado in Dutch | ado in Portuguese | ado in German | ado in Russian | ado in Japanese | ado in Greek | ado in Korean | ado in Turkish | ado in Hebrew | ado in Arabic | ado in Thai | ado in Polish | ado in Hungarian | ado in Czech | ado in Catalan | ado in Croatian | ado in Serbian | ado in Albanian | ado in Urdu | ado in Bulgarian | ado in Finnish | ado in Norwegian | ado in Romanian | ado in Swedish | ado in Farsi | ado in Macedonian | ado in Afrikaans | ado in Hindi | ado in Indonesian | ado in Vietnamese | ado in Malay