Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

adobe

Hrvatska Wikipedia – Slobodna enciklopedija

Download this dictionary
Adobe

© Ovaj clanak koristi materijal sa Wikipedije® i licenciran je pod GNU Licence za slobodnu dokumentaciju i pod licencom Creative Commons Imenovanje – Dijeli pod istim uvjetima.

EH Dictionary

Download this dictionary
adobe
nepečena cigla

English Croatian Dictionary

Download this dictionary
adobe
nepečena cigla

English Croatian Dictionary

Download this dictionary
adobe
nepečena opeka , glina za opeke

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
adobe
nepečena opeka  
 
nepečena cigla  
 
glina za opeke  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

| adobe in English | adobe in French | adobe in Italian | adobe in Spanish | adobe in Dutch | adobe in Portuguese | adobe in German | adobe in Russian | adobe in Japanese | adobe in Greek | adobe in Korean | adobe in Turkish | adobe in Hebrew | adobe in Arabic | adobe in Thai | adobe in Polish | adobe in Hungarian | adobe in Czech | adobe in Lithuanian | adobe in Catalan | adobe in Serbian | adobe in Albanian | adobe in Urdu | adobe in Bulgarian | adobe in Danish | adobe in Finnish | adobe in Norwegian | adobe in Romanian | adobe in Swedish | adobe in Farsi | adobe in Macedonian | adobe in Hindi | adobe in Indonesian | adobe in Vietnamese | adobe in Malay | adobe in Filipino