Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aggregationstillstånd

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Aggregationstillstånd
Ett aggregationstillstånd är ett fysikaliskt tillstånd som ett ämne kan befinna sig i. På jorden förekommer materia vanligtvis i de tre formerna gas, flytande och fast tillstånd. Aggregationstillståndet hos ett ämne med en bestämd kemisk formel betecknas med (g), (l) respektive (s) efter formeln (beteckningarna står för gas, liquid respektive solid). Ett exempel är vatten, H2O, som kan förekomma som vattenånga eller H2O (g), flytande vatten eller H2O (l), samt is eller H2O (s). Vid högre temperatur finns även plasma, och för många ämnen existerar även Bose-Einstein-kondensat vid låga temperaturer. Vid extremt högt tryck uppstår tillståndet degenererad materia.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
aggregationstillstånd
fys stato de aggregation

Svenska Sällskapet för Interlingua


| aggregationstillstånd in Swedish | aggregationstillstånd in Latin