Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aglomeracja

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Aglomeracja
Aglomeracja miejska (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Slovene-English-Slovene dictionary

Download this dictionary
aglomeracja
agglomeration

Polish final

Download this dictionary
aglomeracja
i -e)(gen pl -i) f ( skupisko)agglomeration ( miasto)urban area


| aglomeracja in English | aglomeracja in Polish | aglomeracja in Slovenian