Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

agrarianism

Babylon English Swedish dictionary

Download this dictionary
agrarianism
subst. jordbruksamhet (lika uppdelning av mark mellan arbetare)

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Agrarianism
Agrarianism är en politisk riktning som betonar vikten av ett blomstrande jordbruksliv och boskapsskötsel. Riktningen var populär under 1910- och 1920-talet men populariteten minskade allt mer efter världskrigen. Dåvarande Bondeförbundets grundidéer kan i viss mån härledas till denna tankeskola.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| agrarianism in English | agrarianism in French | agrarianism in Italian | agrarianism in Spanish | agrarianism in Dutch | agrarianism in Portuguese | agrarianism in German | agrarianism in Russian | agrarianism in Japanese | agrarianism in Greek | agrarianism in Korean | agrarianism in Turkish | agrarianism in Hebrew | agrarianism in Arabic | agrarianism in Thai | agrarianism in Polish | agrarianism in Urdu | agrarianism in Bulgarian | agrarianism in Danish | agrarianism in Norwegian | agrarianism in Romanian | agrarianism in Farsi | agrarianism in Filipino