Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aksident

Albanian - English

Download this dictionary
aksident
accident, crash

Fjalor Shqip _Italisht

Download this dictionary
aksident
incidente, accidente

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
casualty
['kæzjuëlti] n 1. aksident; fatkeqësi. 2. usht. i vrarë; i plagosur. 3. viktimë (aksidenti)

@ Albanian - English

Download this dictionary
aksident
accident


| aksident in Albanian