Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

akter

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Akter
Akter är den bakre delen av en båt eller skepp eller fartyg. I en båts eller fartygs akter finns ett roder placerat samt även dess propeller som förflyttar båten föröver eller akteröver när farkosten drivs fram med en maskin. Vid all verksamhet från byggandet med dess konstruktionsdetaljer, till det senare handhavandet av en farkost är det mycket som förknippas med ordet akter.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
akter
actor

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Akter
Akter betegner bakenden på et skip. Ordet kommer fra nederlandsk sammen med en rekke andre skipsuttrykk som ble tatt opp i norsk språk mens Nederland var en dominerende handels- og sjøfartsnasjon på 1600-tallet.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

EH Dictionary (HR EN)

Download this dictionary
akter
actor

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
akter
I s sjö poppa
II adv sjö detra, retro; ~ ifrån de detra, de retro; ~ om a detra (de), a retro (de); ~ ut retro, a retro, verso detra; ~ över retro, a retro, verso detra

Svenska Sällskapet för Interlingua


| akter in English | akter in German | akter in Czech | akter in Norwegian | akter in Swedish | akter in Farsi | akter in Latin