algorithme - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

algorithme

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Algoritme
Een algoritme (van het Arabische woord algawarizmiat: الخوارزميات naar de naam van de Perzische wiskundige Al-Chwarizmi محمد بن موسى الخوارزمي) is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leiden. Algoritmen staan in beginsel los van computerprogramma's, al worden voor de uitvoering van algoritmen vaak computers gebruikt.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Algorithme
Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d’opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

French-Chinese

Download this dictionary
algorithme
音標:[algCritm]
n.m. [數,信]算法

專業辭典
n.m.
【數學】算法
algorithme
m.
算法

French-Chinese GBK

Download this dictionary
algorithme
音标:[algCritm]
n.m. [数,信]算法

专业辞典
n.m.
【数学】算法
algorithme
m.
算法

Babylon French English dictionary

Download this dictionary
algorithme
nm. algorithm (Mathematics)


| algorithme in English | algorithme in French | algorithme in Spanish | algorithme in Dutch | algorithme in Turkish | algorithme in Bulgarian | algorithme in Farsi