Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

alkuaine

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Alkuaine
Alkuaine määritellään aineeksi, jonka atomien ytimissä on tietty määrä protoneja. Alkuaineita ei myöskään voida jakaa tai muuttaa toiseksi aineeksi kemiallisessa prosessissa. Alkuaineet koostuvat atomeista, joiden ytimissä on protoneja, joita kiertää yhtäläinen määrä elektroneja. Protonien lukumäärä määrää alkuaineen järjestysluvun eli niin kutsutun atomiluvun. Saman alkuaineen atomeilla on siten sama atomiluku. Esimerkiksi atomit, joiden ytimessä on kuusi protonia, ovat hiiliatomeja. Ytimessä voi olla vaihteleva määrä neutroneja. Tällaisia saman alkuaineen erilaisia ytimiä kutsutaan alkuaineen isotoopeiksi.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

MB_Dictionary Finnish_to_Persian

Download this dictionary
alkuaine
   جسم بسيط , جوهر فرد , عنصر , اساس , اصل , محيط طبيعي , اخشيج , عامل.
  


Finnish German Dictionary

Download this dictionary
alkuaine
Element

Finnish Russian Dictionary

Download this dictionary
alkuaine
стихия

Finnish Spanish Dictionary

Download this dictionary
alkuaine
elemento


| alkuaine in French | alkuaine in Italian | alkuaine in Spanish | alkuaine in German | alkuaine in Russian | alkuaine in Greek | alkuaine in Swedish | alkuaine in Farsi