Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

allelomorphic

Babylon English English dictionary

Download this dictionary
allelomorphic
adj. (Genetics) of an allele (one of several genes responsible for hereditary variation)

WordNet 2.0 Dictionary

Download this dictionary
allelomorphic

Adjective
1. of or relating to alleles
(synonym) allelic
(pertainym) allele, allelomorph


Dizionario inglese-italiano 1.0.012

Download this dictionary
ALLELOMORPHIC
ALLELOMORFO

Babylon English-Norwegian

Download this dictionary
allelomorphic
adj. (genetikk) allelomorfisk, av et allel (en av flere gener som er ansvarlig for arvelig variasjon)

Babylon English-Danish

Download this dictionary
allelomorphic
adj. (genetik) allelomorfisk, ældre betegnelse for allelisk; vedrørende et allel


| allelomorphic in French | allelomorphic in Italian | allelomorphic in Spanish | allelomorphic in Dutch | allelomorphic in Portuguese | allelomorphic in German | allelomorphic in Japanese | allelomorphic in Turkish | allelomorphic in Hebrew | allelomorphic in Arabic | allelomorphic in Danish | allelomorphic in Norwegian | allelomorphic in Swedish