Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aminokwasy

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Aminokwasy
Aminokwasy – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową -NH2 oraz kwasową grupę karboksylową -COOH lub – w ujęciu ogólniejszym – dowolną grupę kwasową, np. sulfonową -SO3H. Aminokwasy są tzw. solami wewnętrznymi (amfolitami).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon Polish-English

Download this dictionary
aminokwas
nm. amino acid


| aminokwasy in English | aminokwasy in Polish