Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ammoniakförgiftning

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
ammoniakförgiftning
med invenenamento/intoxication per ammoniaco

Svenska Sällskapet för Interlingua