Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

amphibia

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
Amphibia
(ש"ע) אמפיביה, דוחיים, דו-חיים, בעלי חיים החיים ביבשה ובמים, בע"ח הנושמים במים ובאוויר

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
דו-חיים

© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

ynet אנציקלופדיה

Download this dictionary
דו-חיים (Amphibia)
 
דו-חיים, מחלקה בחולייתנים. צורת חיים בין הדגים שבמים לבין הזוחלים שביבשה: בתחילה הדו-חיים הם ראשנים החיים במים, אך עם התבגרותם הם עוברים גלגול וחיים בדרך כלל ביבשה.
הדו-חיים הם בעלי דם קר. המחלקה מתחלקת ל-3 סדרות: 1. בעלי זנב; 2. חסרי זנב ...   רוצים לדעת עוד?© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט  

| amphibia in English | amphibia in French | amphibia in Italian | amphibia in Spanish | amphibia in Dutch | amphibia in Portuguese | amphibia in German | amphibia in Russian | amphibia in Japanese | amphibia in Greek | amphibia in Korean | amphibia in Turkish | amphibia in Arabic | amphibia in Thai | amphibia in Polish | amphibia in Hungarian | amphibia in Czech | amphibia in Lithuanian | amphibia in Latvian | amphibia in Catalan | amphibia in Croatian | amphibia in Serbian | amphibia in Albanian | amphibia in Urdu | amphibia in Bulgarian | amphibia in Danish | amphibia in Finnish | amphibia in Norwegian | amphibia in Romanian | amphibia in Swedish | amphibia in Farsi | amphibia in Latin | amphibia in Indonesian | amphibia in Vietnamese | amphibia in Filipino