Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

analys

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Analys
En analys (av grekiska: analysis, upplösning) är det att dela upp till exempel ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
analys
analyse, analysis; genom ~ per via de analyse

Svenska Sällskapet för Interlingua

ADO Schwedisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
analys
Analyse;Untersuchung

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
analys
آناليز، بررسي کردن دقيق

swedish to farsi

Download this dictionary
analys
  تحليل, کاوش.
  | analys in English | analys in German | analys in Albanian | analys in Finnish | analys in Swedish | analys in Farsi | analys in Latin