Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ancak

Babylon Turkish-English

Download this dictionary
ancak
conj. however, on the other hand, but, nevertheless, yet
 
adv. barely, hardly, merely, purely, scarcely
 
adj. only

Kelimeler Turkish Turkish dictionary

Download this dictionary
ancak
bağlaç
 
1 .    "Yalnız, sadece" gibi sınırlama anlatır:
       "Hasan, bu sefer kendisine ancak seyyar tulûatçıların arasında bir yer bulabildi."- O. C. Kaygılı.  
2 .    "Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir.  
3 .    "Lâkin", "ama", "yalnız" gibi bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatır:
       "Bu büyüklük değil, ancak mertçe bir davranıştır."- N. Araz.  
4 .  zarf  En erken:
       "Sinema, ancak saat yarımda bitmişti."- P. Safa.

Turkish>Kazakh

Download this dictionary
ancak
ғана (g`ana)
  

Tüm hakki saklıdır

Türkçe - Arnavutça Sözlük

Download this dictionary
ancak
1. mezi
2. vetëm, thjesht, mezi
 

www.arnavutcasozluk.com

saja turkish english dictionary

Download this dictionary
ancak
1. only, solely, merely. 2. just, hardly, barely. 3. but, on the other hand, however. 4. only, not until.


| ancak in English | ancak in French | ancak in Dutch | ancak in German | ancak in Farsi | ancak in Indonesian | ancak in Malay