Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

anophthalmia

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Anophthalmia
Anophthalmia, (Greek: ανόφθαλμος, "without eye"), is the medical term for the absence of one or both eyes. Both the globe (human eye) and the ocular tissue are missing from the orbit. The absence of the eye will cause a small bony orbit, a constricted mucosal socket, short eyelids, reduced palpebral fissure and malar prominence. Genetic mutationschromosomal abnormalities, and prenatal environment can all cause anophthalmia. Anophthalmia is an extremely rare disease and is mostly rooted in genetic abnormalities. It can also be associated with other syndromes.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Anophthalmie
Unter Anophthalmie (aus an-, s. Alpha privativum, und ophthalmos „Auge“) versteht man das angeborene Fehlen der Augenanlage. Eine einseitige Anophthalmie bezeichnet man als Monophthalmie (Einäugigkeit).

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Anophthalmia
 
Anoftalmia
Anoftalmia (bezocze, łac. anophthalmiagr.  = bez oka) – wada wrodzona o charakterze malformacji polegająca na jednostronnym lub obustronnym niewykształceniu oczu. Przyczyną anoftalmii jest niewytworzenie pęcherzyków ocznych; ponieważ pęcherzyk i kielich oczny indukują prawidłowe wytworzenie struktur kostnych oczodołu, anoftalmii towarzyszy z reguły brak oczodołu. Jest to rzadka wada wrodzona, częściej spotykane jest małoocze (mikroftalmia). Niektóre zespoły wad, w których spotyka się anoftalmię, to:

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Српска Википедија – Бесплатна енциклопедија

Download this dictionary
Anophthalmia

© Овај чланак користи материјал са Википедија® и лиценциран је под ГНУ-ове Лиценце за слободну документацију и под слободне лиценце Ауторство-Делити под истим условима.

Babylon English German dictionary

Download this dictionary
anophthalmia
n. Entwicklungsdefekt (charakterisiert durch das vollständige Fehlen der Augen (selten) oder dem Vorhandensein von vestigalen Augen) (med.)


| anophthalmia in English | anophthalmia in Spanish | anophthalmia in German | anophthalmia in Turkish | anophthalmia in Hebrew | anophthalmia in Arabic | anophthalmia in Polish | anophthalmia in Serbian