Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

antinomy

Babylon English Swedish dictionary

Download this dictionary
antinomy
subst. antinomi (konflikt mellan två lagar)

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Antinomi
En antinomi (av gr. anti, "emot", nomos, "lag") är en motsättning mellan två till synes giltiga teorier. Termen har redan av Platon införts i det filosofiska språkbruket, men har särskilt utpräglats av Kant, som söker uppvisa, att den kosmologiska idén leder till antinomier.1

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| antinomy in English | antinomy in French | antinomy in Italian | antinomy in Spanish | antinomy in Dutch | antinomy in Portuguese | antinomy in German | antinomy in Russian | antinomy in Japanese | antinomy in Greek | antinomy in Korean | antinomy in Turkish | antinomy in Hebrew | antinomy in Arabic | antinomy in Thai | antinomy in Polish | antinomy in Czech | antinomy in Lithuanian | antinomy in Latvian | antinomy in Catalan | antinomy in Croatian | antinomy in Serbian | antinomy in Albanian | antinomy in Urdu | antinomy in Bulgarian | antinomy in Danish | antinomy in Finnish | antinomy in Norwegian | antinomy in Romanian | antinomy in Farsi | antinomy in Macedonian | antinomy in Vietnamese