Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aristokrati

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Aristokrati
Aristokrati (av grekiska ἀριστοκρατία àristokrateia, "de bästas välde") betyder de starkas välde, herrevälde, adel; de högre, ibland även rikare och ibland mäktigare klasserna av en befolkning. Exempel på aristokratgrupper är adelprelater,  magnater, jordadel, vetenskapsmänförfattare och statsmän.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Aristokrati
Aristokrati er et gresk begrep som betydde et system som ble «styrt av de beste». Dette er den første definisjonen som blir gitt i de fleste ordlister av denne styreformen. Ordet kommer fra to ord, «aristos» som betyr «best» og «kratos» som betyr «makt». Siden alle har forskjellige meninger om hva som er «best», særlig med tanke på en styresmakt, er begrepet vanskelig å sette på denne måten. Aristokratier har ofte vært arvelige plutokratier hvor en følelse av historisk gravitasjon og edle hensikter krevde en høyere form for tiltak fra noen av dets medlemmer.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Aristokrati
Et aristokrati er en styreform, hvor det er overklassen, der har magten. Et eksempel er det gamle Grækenlands bystat Sparta, hvor jordejerne bestemte. Sparta var ofte i strid med Athen, der som bekendt var et demokrati, et "folkestyre". Athens Aristokrati var baseret på archontkollegiet. Ordet kommer fra græsk ἀριστοκρατία (aristokratia), ἄριστος (aristos) "udsøgt," og κράτος (kratos) "magt".[2] Oftest var titlen arvelig.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Büyük Kürtçe-Türkçe Sözlük 2.0

Download this dictionary
arîstokratî
TIRKÎ: aristokratlık
  

Tüm hakları serbesttir

Babylon Turkish-English

Download this dictionary
aristokrat
n. aristocrat, noble blood; silk stocking


| aristokrati in English | aristokrati in German | aristokrati in Latvian | aristokrati in Danish | aristokrati in Norwegian | aristokrati in Swedish | aristokrati in Farsi | aristokrati in Latin