Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

arktis

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Arktis
Die Arktis ist die nördliche zirkumpolare Erdregion und bedeckt die nördlichen Teile der drei Kontinente NordamerikaAsien und Europa, ferner das großenteils von Eis bedeckte Nordpolarmeer; sie ist eine der beiden irdischen so genannten Polkappen.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Arktis
Arktis är land- och havsområdet runt jordens norra pol. Någon naturlig avgränsning mot söder finns inte. Tidigare användes ofta den nordliga polcirkeln (latitud 66° 33ʹ), men då hamnar även områden som inte har arktiskt klimat och naturförhållanden i Arktis (norra Sverige) medan andra områden med arktiska förhållanden inte räknas (södra Grönland). En skiljelinje för arktiska förhållanden synes istället vara trädgränsen. Om låglandet i norr inte är skogbevuxet så har landskap och klimat egenskaper som betecknas som arktiska. Trädgränsen i norr sammanfaller i stort med en linje genom platser som har en medeltemperatur i juli på 10°C.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Arktida
Arktida je název pro oblast okolo severního pólu. Název pochází z řeckého slova αρκτος, které znamená medvěd a vztahuje se k souhvězdí Malý medvěd a Velká Medvědice a na hvězdu Polárku.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Arktinen alue
Arktinen alue eli Arktis tarkoittaa maapallon pohjoisnapaa ympäröiviä alueita. Tavallisesti arktiseen alueeseen katsotaan kuuluvan Pohjoinen jäämeri ja osia KanadastaGrönlannistaVenäjästäYhdysvalloista ja Pohjoismaista. Arktinen alue on monenkirjava kokonaisuus aavasta lumilakeudesta vihreään tundraan, jäiseen mereen ja korkeisiin vuorenhuippuihin. Alueen alkuperäisväestö on sopeutunut kylmään ilmaan, ikiroutaan ja valon vaihteluun.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Arktis
Arktis er områdene rundt Nordpolen. Det finnes ulike definisjoner av hvilke områder dette omfatter. Noen ganger mener en bare det marine isdekket som flyter rundt polen når en snakker om Arktis, men bredere definisjoner tar også med nordlige landområder, som SvalbardGrønland og det nordligste av Amerika. Disse definisjonene benytter gjerne sollysforholdene ved Polarsirkelen, de skrinne vegetasjonsforholdene ved den nordlige tregrensa, eller den klimatisk grensen for det arktiske Köppens E-klima, som ytre grense.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| arktis in English | arktis in German | arktis in Turkish | arktis in Arabic | arktis in Other Russian languages | arktis in Czech | arktis in Lithuanian | arktis in Bulgarian | arktis in Danish | arktis in Finnish | arktis in Norwegian | arktis in Swedish | arktis in Latin