Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

arrangering

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Arrangering
Arrangering är en något oklar term för bearbetning eller strukturering av musik. Ofta menas en tolkning i noterad form av något befintligt material, ett arrangemang, ofta förkortat arr. Förkortningen har även ombildats som verb: att arrangera musik kallas i dagligt tal för att arra.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
arrangering
arrangiamento [-d3-]; mus arrangiamento, orchestration, harmonisation, transcription

Svenska Sällskapet för Interlingua

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
arrangering (de)
n. mapping


| arrangering in English | arrangering in Swedish | arrangering in Latin