Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

artificial light

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
artificial light
kunstmatig licht

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Verlichtingstechniek
Onder verlichtingstechniek wordt verstaan alle technieken, bedoeld om licht te beïnvloeden. Dit omvat, naast het verlichten van binnen- en buitenruimten en het besturen van kunst- en daglicht, de signalering door licht. Lichttechniek omvat tevens podiumverlichting en verlichting ten behoeve van filmproductie en fotografie.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Technisch E-NL Woordenboek

Download this dictionary
artificial light
kunstlicht

| artificial light in English | artificial light in French | artificial light in Italian | artificial light in Spanish | artificial light in Portuguese | artificial light in German | artificial light in Russian | artificial light in Japanese | artificial light in Greek | artificial light in Turkish | artificial light in Hebrew | artificial light in Arabic | artificial light in Danish | artificial light in Swedish | artificial light in Farsi | artificial light in Indonesian