Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

atheist

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
atheist
zn. godloochenaar

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Atheïsme
Atheïsme is in strikte zin de afwezigheid van geloof in een of meerdere goden; of zoals het in de filosofie wordt beschouwd, het niet aanvaarden van dit geloof. Deze strikte definitie sluit aan bij de Griekse herkomst van het woord 'atheïsme' - a- (zonder) en theos (god). In het algemeen spraakgebruik wordt atheïsme ook wel gezien als geloven dat er geen god bestaat.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Flemish - French Glossary

Download this dictionary
atheïst
athée

Nederlands-Bahasa Indonesia Adaptasi

Download this dictionary
atheist
ateis, penganut ateisme
orang yang tidak percaya ada Allah


| atheist in English | atheist in French | atheist in Italian | atheist in Spanish | atheist in Portuguese | atheist in German | atheist in Russian | atheist in Japanese | atheist in Greek | atheist in Korean | atheist in Turkish | atheist in Hebrew | atheist in Arabic | atheist in Thai | atheist in Polish | atheist in Hungarian | atheist in Czech | atheist in Lithuanian | atheist in Latvian | atheist in Catalan | atheist in Croatian | atheist in Serbian | atheist in Albanian | atheist in Urdu | atheist in Bulgarian | atheist in Danish | atheist in Finnish | atheist in Norwegian | atheist in Romanian | atheist in Swedish | atheist in Farsi | atheist in Macedonian | atheist in Hindi | atheist in Indonesian | atheist in Vietnamese | atheist in Pashto | atheist in Malay | atheist in Filipino