Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

bập bềnh

mtBab VE Edition 1.0

Download this dictionary
bập bềnh
[bập bềnh]
động từ
 to bob; float
 chiếc thuyền bập bềnh trên sông
 the boat was bobbing on the river
 bập bà bập bềnh
 to bob unceasingly


Free Vietnamese-French Dictionary

Download this dictionary
bập bềnh
bập bềnh
  • flotter à la dérive
    • Tấm ván bập_bềnh mặt nước : planche qui flotte à la dérive à la surface de l'eau
    • Cánh_hoa trôi bập_bềnh : des pétales de fleurs qui flottent à la dérive
    • bập bà bập_bềnh : (redoublement; sens plus fort)

(C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.netTừ điển Việt - Anh

Download this dictionary
bập bềnh

verb

▪ To bob

chiếc thuyền bập_bềnh trên sông : the boat was bobbing on the river

bập bà bập_bềnh : to bob unceasingly


 
bập bà bập bềnh

▪ xem bập_bềnh (láy)
| bập bềnh in English | bập bềnh in French