Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

barbarity

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
barbarity
zn. barbaarsheid

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Barbaar
Het woord barbaar betekent onbeschaafd/onderontwikkeld persoon, en komt van het Griekse barbaros (βαρβαρος): een klanknabootsing (onomatopee) van het geluid dat een vreemdeling, 'barbaar', in Griekse oren leek te maken als die 'barbaar' in zijn eigen, 'onverstaanbare', dus niet-Griekse, taal sprak: 'bar-bar-bar-bar'. Zie ook Barbarikon.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

| barbarity in English | barbarity in French | barbarity in Italian | barbarity in Spanish | barbarity in Portuguese | barbarity in German | barbarity in Russian | barbarity in Japanese | barbarity in Greek | barbarity in Korean | barbarity in Turkish | barbarity in Hebrew | barbarity in Arabic | barbarity in Thai | barbarity in Polish | barbarity in Hungarian | barbarity in Czech | barbarity in Lithuanian | barbarity in Latvian | barbarity in Catalan | barbarity in Croatian | barbarity in Serbian | barbarity in Albanian | barbarity in Urdu | barbarity in Bulgarian | barbarity in Danish | barbarity in Finnish | barbarity in Norwegian | barbarity in Romanian | barbarity in Swedish | barbarity in Farsi | barbarity in Macedonian | barbarity in Latin | barbarity in Hindi | barbarity in Indonesian | barbarity in Vietnamese