Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

beteendepsykologi

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
beteendepsykologi
psychologia del comportamento

Svenska Sällskapet för Interlingua