Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

botanische nomenclatuur

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Botanische nomenclatuur
Botanische nomenclatuur is de formele naamgeving van planten. Deze wordt geregeld door de International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN), een 'wetboek' dat de wetenschappelijke namen van planten, schimmels en algen regelt. Met 'planten, schimmels en algen' worden bedoeld alle organismen die traditioneel door plantkundigen worden bestudeerd, onder andere vaatplanten en mossen, maar ook groenwierenbruinwierenroodwierenschimmelskorstmossendiatomeeën en blauwalgen. Voorheen (voor 2012) heette de Code de International Code of Botanical Nomenclature (ICBN). Tot de naamswijziging werd besloten op het International Botanical Congress in Melbourne in 2011. De nieuwe regels, waaronder de regel dat bij een nieuwe naam niet langer een beschrijving in het Latijn hoeft te worden gegeven maar dat die nu ook in het Engels mag zijn, en dat nieuwe namen ook in bepaalde elektronische publicaties geldig kunnen worden gepubliceerd, zijn ingegaan op 1 januari 2012.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen