Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

bretonska

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Bretonska
Bretonska är ett keltiskt språk som talas av delar av befolkningen i Bretagne. Det är närmast släkt med kymriskan i Wales samt med korniskan som talas i Cornwall, och anses ha anlänt till Bretagne på 600-talet då kelter flydde från de brittiska öarna undan anglosaxarna. Bretonska talas framför allt i Bretagnes västra delar, men språket minskar i storlek. Det är inte ett officiellt språk varken i Frankrike  eller i Bretagne, eftersom det i den franska konstitutionen står att franskan är Frankrikes enda officiella språk. Däremot har bretonskan erkänts som ett av Frankrikes regionala språk.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| bretonska in Swedish