Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

brittisk

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Brittisk
Brittisk kan syfta på:
  • Britter, benämning på personer med brittisk nationalitet (medborgare och icke-medborgare, med eller utan permanent uppehållstillstånd, och vanligtvis även deras ättlingar)
  • Brittisk engelska, den variant av det engelska språket som används i det Förenade kungariket
  • Brittiska öar, en term inom brittisk lagstiftning för öar och territorier i norra Västeuropa som står under brittisk överhöghet
  • Brittiska öarna, en geografisk benämning på en ögrupp i norra Västeuropa
  • Brittiska imperiet, de territorier, kolonier, besittningar, beroende områden som stått under brittisk överhöghet

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
brittisk
britannic; Brittiska öarna le Insulas Britannic; Brittiska samväldet le Imperio Brittanic

Svenska Sällskapet för Interlingua

ADO Schwedisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
brittisk
britisch

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
brittisk
مربوط به انگليس


swedish to farsi

Download this dictionary
brittisk
  بريتانيايي, مربوط به بريتانيا, بريتانيايي, انگليسي, اهل انگليس, زبان انگليسي.
  | brittisk in English | brittisk in German | brittisk in Swedish | brittisk in Farsi | brittisk in Latin