Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

bukt

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Bukt
Bukt, benämning på en bred och mjukt rundad inskärning i en kustremsa.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Bukt
En bukt er en bred innskjæring av sjø i land. En mindre (ofte trang) innskjæring betegnes vik, mens en vid, langstrakt havbukt betegnes gulf eller golf.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
backen
v. bake, cook in an oven

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
bukt
(böjning) curva(tura), sinuositate; (på väg) curva, meandro; (i flod) meandro; (havsvik) baia, golfo; få ~ med maestrar, vincer, resister a

Svenska Sällskapet för Interlingua

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Bukt
Ei bukt er ei brei innskjering av sjø i land. Ei mindre (ofte trang) innskjering vert kalla vik, medan ei vid, langstrakt havbukt stundom vert kalla gulf eller golf.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| bukt in English | bukt in German | bukt in Finnish | bukt in Norwegian | bukt in Swedish | bukt in Farsi | bukt in Latin