Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

cabernet

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
cabernet
(ש"ע) קברנט, יין אדום יבש המופק מזן של ענבים שחורים

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
קברנה סוביניון

קברנה סובניון (Cabernet Sauvignon) הוא זן ענבים אדום, אשר מקורו בגדה המזרחית של חבל בורדו בצרפת. זן ענבים זה, הנחשב לזן אציל, הוא הענב הראשי ברבים מיינות בורדו והוא נשתל ברוב אזורי היין בכל רחבי העולם על אף זמן ההבשלה הממושך והיבולים הנמוכים.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

| cabernet in English | cabernet in French | cabernet in Italian | cabernet in Spanish | cabernet in Dutch | cabernet in Portuguese | cabernet in German | cabernet in Russian | cabernet in Japanese | cabernet in Turkish | cabernet in Arabic | cabernet in Polish | cabernet in Catalan | cabernet in Bulgarian | cabernet in Danish | cabernet in Finnish | cabernet in Norwegian | cabernet in Romanian | cabernet in Swedish