Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

case law

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
case law
jurisprudentie,precedentenrecht

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Jurisprudentie
Onder jurisprudentie (Latijn: Iuris Prudentia, door de bezigheden van prudentes; adviseurs, experts) wordt in het algemeen verstaan de filosofiewetenschap en toepassing van recht. De term kan echter ook refereren aan (het geheel van) uitspraken van rechters.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

| case law in English | case law in French | case law in Italian | case law in Spanish | case law in Portuguese | case law in German | case law in Russian | case law in Japanese | case law in Greek | case law in Korean | case law in Turkish | case law in Hebrew | case law in Arabic | case law in Thai | case law in Polish | case law in Czech | case law in Croatian | case law in Albanian | case law in Urdu | case law in Bulgarian | case law in Danish | case law in Romanian | case law in Swedish | case law in Farsi | case law in Hindi | case law in Indonesian | case law in Vietnamese