Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

celeste

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Celeste
Celeste është telenovelë argjentinase e realizuar nga regjizori Nicolás Del Boca me skenarë nga Jorge Vaillant dhe Enrique Torres që për herë të parë u paraqit më 11 mars të vitit 1991 në Argjentinë. Muzika e telenovelës u kompozua nga Enrique Torres dhe Polo Garcia Ramirez, kurse u këndua nga Andrea Del Boca. Telenovela u shfaq në Shqipëri nga Telenorba Shqiptare.

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

| celeste in English | celeste in French | celeste in Italian | celeste in Spanish | celeste in Dutch | celeste in Portuguese | celeste in German | celeste in Russian | celeste in Japanese | celeste in Greek | celeste in Turkish | celeste in Hebrew | celeste in Arabic | celeste in Polish | celeste in Hungarian | celeste in Catalan | celeste in Albanian | celeste in Bulgarian | celeste in Danish | celeste in Finnish | celeste in Norwegian | celeste in Romanian | celeste in Swedish | celeste in Farsi | celeste in Latin | celeste in Vietnamese