Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

christelijke jaartelling

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Christelijke jaartelling
De christelijke jaartelling is de jaartelling die door de Scytische monnik Dionysius Exiguus werd ingevoerd als hulpmiddel bij het opstellen van zijn paastabel en die hij, overigens op dat moment zonder succes, in of kort na het jaar 525 presenteerde aan officiële vertegenwoordigers van paus Johannes I. De christelijke jaartelling is in veel landen, in het bijzonder in de westerse wereld, de gebruikelijke jaartelling.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Dutch_English 22000

Download this dictionary
christelijke jaartelling
Christian Era


| christelijke jaartelling in English | christelijke jaartelling in Dutch