Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

classical liberalism

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Classical liberalism
Classical liberalism is a political ideology and a branch of liberalism which advocates civil liberties and political freedom with representative democracy under the rule of law and emphasizes economic freedom.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Klassischer Liberalismus
Als Klassischer Liberalismus werden unterschiedliche frühe Formen des Liberalismus bezeichnet: zum einen die Lehren der philosophischen Theoretiker John Locke und Immanuel Kant, die den Liberalismus als politische Ideologie systematisch begründeten, zum anderen hat sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts "klassischer Liberalismus" auch als Bezeichnung für die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der bedeutendsten Vertreter der klassischen Nationalökonomie und Freihandelslehre eingebürgert.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Klassiek-liberalisme

© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

ويكيبيديا العربية – الموسوعة المجانية

Download this dictionary
Classical liberalism

تستخدم هذه المقالة مواد من ويكيبيديا ® وهي مرخصة تحت رخصة جنو للوثائق الحرة وتحت رخصة خصة المشاع الإبداعي: النسبة-الترخيص بالمثل

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Klassisk liberalism
För den klassiska liberalismens politik och historia, se nyliberalism.
Klassisk liberalism (även känd som laissez-faire-liberalism) är en politisk skola som betonar vikten av privategendom, naturrätten, begränsning av statligt inflytande, försvar av politiska rättigheter, ekonomisk politik med stark betoning på fri marknad och individuell frihet från förtryck som exemplifieras i texter av Adam SmithDavid RicardoJeremy BenthamJohn Stuart MillAnders Chydenius, Richard Cobden (även företrädare för den s k manchesterliberalismen), Jean-Baptise Say m.fl. Som sådan är den klassisk liberalismen en sammanslagning av ekonomisk liberalism och politisk liberalism. Den klassiska liberalismen skiljer på stat och samhälle, där stat är tvång medan samhället är en frivillig sammanslutning. Statens uppgift ska därför begränsas till att omfatta polis, militär och ett domstolsväsende, för att upprätthålla individens rättigheter. Denna minimala stat benämns nattväktarstat.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| classical liberalism in English | classical liberalism in Spanish | classical liberalism in Dutch | classical liberalism in Portuguese | classical liberalism in German | classical liberalism in Turkish | classical liberalism in Hebrew | classical liberalism in Arabic | classical liberalism in Finnish | classical liberalism in Swedish