Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

computer animation

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Computer animation
Computer animation, or CGI animation, is the process used for generating animated images by using computer graphics. The more general term computer-generated imagery encompasses both static scenes and dynamic images, while computer animation only refers to the moving images. Modern computer animation usually uses 3D computer graphics, although 2D computer graphics are still used for stylistic, low bandwidth, and faster real-time renderings. Sometimes, the target of the animation is the computer itself, but sometimes, it is another medium, such as film.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Computeranimation
Computeranimation bezeichnet die computergestützte Erzeugung von Animationen. Sie verwendet die Mittel der Computergrafik und ergänzt sie um zusätzliche Techniken.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
انيميشن رايانه‌اي

© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
Animazione al computer
L'animazione al computer è l'insieme delle tecnologie digitali applicate nell'animazione tramite l'utilizzo del computer e di software specifici.

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto dell'enciclopedia online Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Animacja komputerowa
Animacja komputerowa – sztuka tworzenia ruchomych obiektów z wykorzystaniem komputerów. Jest poddziedziną grafiki komputerowej i animacji. W coraz większym zakresie jest ona realizowana jako animacja 3D (trójwymiarowa), choć w zastosowaniach dysponujących niską przepustowością sprzętową i wymagających przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym cały czas ważną pozycję utrzymuje animacja 2D (dwuwymiarowa, płaska). Czasami docelowym medium animacji jest sam system komputerowy, ale zdarza się, ze animacja przeznaczona jest dla innych mediów, takich jak film. Animację komputerową czasami określa się skrótem CGI (od ang. Computer Generated Imagery, lub Computer Generated Imaging) - szczególnie w zastosowaniach kinematograficznych.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| computer animation in English | computer animation in Italian | computer animation in Spanish | computer animation in Portuguese | computer animation in German | computer animation in Japanese | computer animation in Turkish | computer animation in Hebrew | computer animation in Arabic | computer animation in Thai | computer animation in Polish | computer animation in Czech | computer animation in Catalan | computer animation in Croatian | computer animation in Finnish | computer animation in Farsi