Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

consumidor

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Consumidor
En economía, un consumidor es una persona u organización que demanda bienes o servicios a cambio de dinero proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. Es decir, es un agente económico con una serie de necesidades.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Consumidor
Em economia, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire algum produto ou serviço para seu consumo.

Veja mais na Wikipédia.org...


© Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença Licença GNU de Documentação Livre e sob nos termos da licença Creative Commons Attribution-ShareAlike

Viquipèdia en català – L’enciclopèdia lliure

Download this dictionary
Consumidor
El consumidor és la persona o empresa que adquireix un producte o servei d'un altre, pagant el preu establert. El consumidor fixa en part l'intercanvi comercial, ja que amb les seves decisions de compra regula l'oferta i la demanda i ajusta els preus i la competència. Per això és l'objectiu de la publicitat i les campanyes de marxandatge, que volen influir perquè esculli un determinat bé, en tingui o no la necessitat.

Per obtenir-ne més informació, consulteu Wikipedia.org...

A Spanish-English Dictionary (Granada University, Spain), 14.4

Download this dictionary
consumidor
(adj.) = consumer ; eater ; consumptive.
Nota: Adjetivo.
Ex: Abstracting and indexing data are a vital component in the communication link between the originator of information and its ultimate consumer.
Ex: It has puzzled many commentators that the name of such a respectable provincial library should appear in the novel 'Confessions of an Opium eater', an account of the bizarre nightmares suffered by De Quincey, the author, as a result of his addiction to opium.
Ex: This has made enhancement and customization more controllable and less consumptive of resources.
----
* Asociación Nacional de Oficinas de Información al Consumidor (NACAB) = National Association of Citizens' Advice Bureaux (NACAB).
* confianza del consumidor = consumer confidence.
* consumidor de bebidas = drinker.
* consumidor de bebidas alcohólicas = alcoholic drinker.
* consumidor de drogas = drug user.
* consumidor de heroina = heroin user.
* consumidor excesivo = overspender [over-spender].
* defensa del consumidor = consumer protection.
* departamento de defensa del consumidor = consumer protection department.
* derecho del consumidor = consumer law.
* derechos del consumidor = consumer rights [consumers' rights].
* determinado por el consumidor = consumer-driven [consumer driven].
* dirigido al consumidor = consumer-oriented.
* división del mercado por grupos de consumidores = market segmentation.
* educación de consumidores = consumer education.
* grupo de consumidores = consumer group.
* guiado por el consumidor = consumer-driven [consumer driven].
* hacer a gusto del consumidor = make to + order.
* índice de confianza del consumidor = consumer confidence index.
* información al consumidor = consumer information ; consumer advice ; consumer affairs.
* no consumidor = nonconsumptive.
* oficina del consumidor = consumer guidance office.
* oficina de protección al consumidor = consumer protection office.
* servicio de información al consumidor = Consumer Advice Centre (CAC) ; consumer advisory service.


Diccionario de Castellano Catalán

Download this dictionary
consumidor
consumidor


| consumidor in English | consumidor in Italian | consumidor in Spanish | consumidor in Dutch | consumidor in Portuguese | consumidor in German | consumidor in Other Western-European languages | consumidor in Catalan | consumidor in Bulgarian | consumidor in Danish | consumidor in Finnish | consumidor in Farsi | consumidor in Esperanto