Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

customhouse

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Zollhaus (Gebäude)

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Celnice
Celnice je ci byla budova, ve které se vybíralo clo ci ve které sídlila celní správa.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

Farsi dictionary

Download this dictionary
customhouse

)=customs house(گمرکخانه ،اداره گمرک


Dizionario inglese-italiano 1.0.012

Download this dictionary
CUSTOMHOUSE
DOGANA

MHM Advanced English > Persian (v. 90)

Download this dictionary
customhouse
(= customs house)
گمرکخانه ، اداره گمرک| customhouse in English | customhouse in French | customhouse in Italian | customhouse in Spanish | customhouse in Dutch | customhouse in Portuguese | customhouse in German | customhouse in Russian | customhouse in Japanese | customhouse in Greek | customhouse in Turkish | customhouse in Hebrew | customhouse in Arabic | customhouse in Thai | customhouse in Other Russian languages | customhouse in Czech | customhouse in Urdu | customhouse in Danish | customhouse in Norwegian | customhouse in Swedish | customhouse in Farsi | customhouse in Macedonian