Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

demokracja

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Demokracja
Demokracja – system rządów (reżim politycznyustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon Polish-English

Download this dictionary
demokracja
nf. democracy

Polish final

Download this dictionary
demokracja
i -e)(gen pl -i) f democracy


| demokracja in English | demokracja in Polish