Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

den neolittiske revolusjonen

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Den neolittiske revolusjonen
Den neolittiske revolusjonen er et begrep som ble innført av den australske arkeologen Vere Gordon Childe (18921957) på 1920-tallet. Uttrykket brukte han om den store omstruktureringen som skjedde i menneskehetens historie da jeger- og samlerkulturen i det området som kalles for «den fruktbare halvmåne» gikk over til det levevis hvor menneskene hovedsakelig forsørget seg gjennom jordbruk og husdyrhold.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| den neolittiske revolusjonen in Norwegian