Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

dependencja Korony brytyjskiej

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Dependencja Korony brytyjskiej
Dependencja Korony brytyjskiej – forma zależności od Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej terytoriów (quasi-państw) formalnie niebędących terytoriami zależnymi, ale de facto jej podległych (zależność ta wynika bowiem z tradycji a nie jest zależnością de iure). Głową dependencji jest monarcha brytyjski w ramach unii personalnej między nimi a Wielką Brytanią. Dependencje mają swoje własne parlamenty, rządy i inne aspekty państwowości: sprawami administracyjnymi, sądownictwem, gospodarką oraz finansami zajmują się władze lokalne. Stanowią zatem przypadek sui generis w stosunkach międzynarodowych.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| dependencja Korony brytyjskiej in Polish