Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

dermis

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Dermis
The dermis is a layer of skin between the epidermis (with which it makes up the cutis) and subcutaneous tissues, that consists of connective tissue and cushions the body from stress and strain. It is divided into two layers, the superficial area adjacent to the epidermis called the papillary region and a deep thicker area known as the reticular dermis. The dermis is tightly connected to the epidermis through a basement membrane. Structural components of the dermis are collagenelastic fibers, and extrafibrillar matrix. It also contains mechanoreceptors that provide the sense of touch and thermoreceptors that provide the sense of heat. In addition, hair folliclessweat glandssebaceous glandsapocrine glandslymphatic vessels and blood vessels are present in the dermis. Those blood vessels provide nourishment and waste removal for both dermal and epidermal cells.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Dermis
Die Dermis (zu δερμα derma „Haut“) ist eine Schicht der Haut von Wirbeltieren. Sie dient der Verankerung und der Ernährung der gefäßfreien Epidermis.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Dermis
La dermis es la capa de la piel situada bajo la epidermis y firmemente conectada a ella. La cara interna de la membrana basal de la epidermis se le une a la dermis.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Dermis
De dermis, het corium of de lederhuid is een laag bindweefsel die onder het epitheel van de huid ligt. De onderste lagen van de dermis zijn rijk aan vooral collagene vezels. Deze vezels lopen grotendeels parallel aan het huid-oppervlak en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de mechanische sterkte van de huid.
Aan het collageen dankt de lederhuid ook zijn naam. Bij looiing van een huid verdwijnt het epitheel en verdicht het collageen zich tot datgene dat wij "leer" of "leder" noemen.
Direct onder de epidermis is de dermis minder rijk aan vezels. Hier vinden we een groot aantal verschillende typen bindweefselcellen, zoals fibroblasten en mestcellen. Ook lymfocyten en andere witte bloedcellen kunnen in de buitenste lagen van de dermis doordringen. In dit meer celrijke bindweefsel spelen zich allerlei afweerprocessen van de huid af.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Derme
Le derme est un tissu de type conjonctif formant la peau avec l'épiderme et l'hypoderme. Son épaisseur est variable selon les régions corporelles mais elle peut atteindre un millimètre.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| dermis in English | dermis in French | dermis in Italian | dermis in Spanish | dermis in Dutch | dermis in Portuguese | dermis in German | dermis in Russian | dermis in Japanese | dermis in Greek | dermis in Korean | dermis in Turkish | dermis in Hebrew | dermis in Arabic | dermis in Thai | dermis in Other Western-European languages | dermis in Polish | dermis in Czech | dermis in Catalan | dermis in Urdu | dermis in Bulgarian | dermis in Danish | dermis in Finnish | dermis in Norwegian | dermis in Romanian | dermis in Swedish | dermis in Farsi