Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

det jødiske året

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Det jødiske året
Det jødiske året er et kombinert sol-/måneår — det vil si at månedene beregnes ut fra månefaser og at justeringer er lagt inn over tid for å sikre overensstemmelse med solåret og årstidene.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Det jødiske året
Det jødiske året er eit kombinert sol-/måneår — det vil seie at månadene blir rekna ut frå månefasar, og at justeringar er innlagde over tid for å sikre samsvar med solåret og årstidene.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| det jødiske året in Norwegian