Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

disciplin

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Disciplin
Disciplin (från latinets disciplina - uppfostran, handledning, som i sin tur kommer från discipulus - lärjunge, elev). Uppfattas som synonymt med upprätthållande av ordning och regelföljande. Det kan också vara en beteckning för en vetenskapsgren alternativt en sportgren.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Disciplin
Ordet disciplin har egentlig tre betydninger:
  1. For det første en gren af en videnskab. Man taler f.eks. om flere discipliner under et fag. Se Akademisk disciplin.
  2. For det andet betyder det undervisning; vi kender her forbindelsen i ordet discipel, der betyder den, der får undervisning.
  3. Endelig betyder ordet mandstugt, tugt eller orden, og det er denne sidste betydning, de fleste kender det i skolen og foreningslivet.   

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
disciplin
(ordning) disciplina; (lärogren) disciplina; bibringa ~ disciplinar; järnhård ~ disciplina ferree/de ferro; som avser ~ disciplinari; som kan bibringas ~ disciplinabile; sträng ~ disciplina stricte

Svenska Sällskapet för Interlingua

ADO Schwedisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
disciplin
Disziplin

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
disciplin
انضباط، نظم ، آئين رفتار ، رشته ء تعليم

 
hålla disciplin
نظم را رعايت کردن


| disciplin in English | disciplin in German | disciplin in Russian | disciplin in Polish | disciplin in Lithuanian | disciplin in Danish | disciplin in Finnish | disciplin in Swedish | disciplin in Farsi | disciplin in Latin