Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

dissociationskonstant

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Dissociationskonstant
Inom kemi och biokemi är en dissociationskonstant en speciell typ av jämviktskonstant som mäter benägenheten hos ett större komplex att sönderfalla reversibelt i mindre delar, t ex. när en molekyl i lösning delas upp i joner. Dissociationskonstanten betecknas vanligen och det inverterade värdet kallas affinitetskonstant.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| dissociationskonstant in Swedish