Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

division (matematik)

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Division (matematik)
Division utgör en av de traditionella operatorerna inom aritmetiken, och är inversen till multiplikation, på liknande sätt som subtraktion är invers till addition. Resultatet av en division av två tal kallas kvot.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Division (matematik)
Divisionmatematik er, især i elementær aritmetik, en aritmetisk operation, som er det modsatte af multiplikation.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

| division (matematik) in Danish | division (matematik) in Swedish