Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

domeinnaam

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Domeinnaam
Een domeinnaam (of, afgekort, 'domein') is een naam in het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem op internet waarmee netwerken, computers, webservers, mailservers en andere toepassingen worden geïdentificeerd. Deze naam verwijst naar een computeradres dat uit nummers bestaat. Het DNS functioneert als het telefoonboek van het computernetwerk. De vertaling van de naam naar het betreffende nummer geschiedt middels DNS-servers, alle verdere datacommunicatie tussen computers maakt gebruik van dat nummer.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Computertermen

Download this dictionary
Domeinnaam
De naam van een internetsite. Zoals bijvoorbeeld www.volkskrant.nl, www.vnu.com en www.i-land.nl. Domeinnamen zijn gekoppeld aan zogenaamde IP-nummers. Die nummers vormen de echte namen van internetsites, maar ze zijn erg lang en in de praktijk moeilijk bruikbaar. De domeinnamen zijn daarentegen makkelijk te onthouden en vormen dus een soort masker om vervelende nummers aan uw zicht te onttrekken.


ASP (Active Server pages)

Download this dictionary
Domeinnaam
Onderdeel van de DNS-naamgevingsstructuur (Domain Name Server). Een domeinnaam is de naam waaronder een domein bekend is in het netwerk. Domeinnamen bieden een tekstvariant op het IP-adres van een bron, waarbij de unieke naam van de servercomputer wordt gebruikt, gevolgd door de activiteit van de servercomputer (bijvoorbeeld .com voor een bedrijf of .edu voor een onderwijsinstelling). Domeinnamen kunnen uit diverse onderdelen bestaan, gescheiden met punten. De domeinnaam van de Microsoft-site is bijvoorbeeld www.microsoft.com, waarbij www.microsoft de unieke naam van de server van Microsoft op het World Wide Web is en .com het soort activiteit is waarmee het bedrijf zich bezig houdt (in dit geval een commerciële instelling). Zie ook DNS.| domeinnaam in Dutch