Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

dominikanorden

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Dominikanorden
Dominikanorden heter egentligen Predikarorden, av latinets Ordo fratrum praedicatorum, förkortat OP. Denna katolska orden instiftades 1215 i Toulouse av den unge spanske prästen (Domingo de Guzman) (Dominicus). Den antog augustinregeln 1216 och fick samma år stadfästelse av påven Honorius III. Till augustinregeln lägger Dominikanorden egna konstitutioner. På grund av katarernas framgångar inrättade påven Innocentius III inkvisitionen, för vilken den nybildade Dominikanorden ("Herrens hundar") tillsammans med Franciskanorden fick ansvaret. Den senare orden deltog dock inte i någon större utsträckning.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
dominikanerorden
(el. dominikanorden) ordine de dominicanos

Svenska Sällskapet för Interlingua


| dominikanorden in Swedish | dominikanorden in Latin