Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

dryck

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Dryck
Dryck är vätska som är drickbar. Gemensamt för alla drycker är att de har vätska i sig. Drycker kan vara mer eller mindre törstsläckande. Den viktigaste drycken är vatten, som är livsnödvändig för alla levande organismer. En stor del av människans kropp består av vatten som är ett lösningsmedel för många ämnen i kroppen. En vuxen människa bör dricka uppemot två liter vatten dagligen. Så gott som alla andra drycker, såsom saftläskmejeridrycker och alkoholdrycker, innehåller vatten.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
dryck
bibita, biberage [-ad3e], bibitura, liquor

Svenska Sällskapet för Interlingua

ADO Schwedisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
dryck
Getränk;Trank;Trunk

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
dryck
نوشابه، نوشيدني

 
starka drycker
نوشابه جات قوي(الکل)

swedish to farsi

Download this dictionary
dryck
  مشروب, اشاميدني, نوشابه, شربت, جرعه, دارو يا زهر ابکي, شربت عشق, شربت عشق دادن به
  | dryck in English | dryck in German | dryck in Finnish | dryck in Swedish | dryck in Farsi | dryck in Latin